Nyckeltal

Nyckeltal är ett mått som används för att mäta och analysera aktuell status och utveckling över tid för en verksamhet Nyckeltal, ofta även benämnt KPI (Key Performance Indicator), är ett mått som används för att mäta och analysera aktuell status och utveckling över tid för en verksamhet eller process och används ofta som underlag för jämförelser med konkurrenter och/eller som beslutsunderlag. Nyckeltal kan vara av ekonomisk karaktär, såsom vinstmarginal, avkastning och räntabilitet. De kan även vara av icke-ekonomisk karaktär, exempelvis mått relaterade till personal (så kallade HR-nyckeltal [länkning till den wikin]) eller mått som mäter och analyserar kundupplevelse.