Medarbetarsamtal

Medarbetarsamt

Medarbetarsamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och anställd. 

Medarbetarsamtal
 (även kallat utvecklingssamtal) är ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och anställd. Det syftar främst till att sammanfatta året som gått, samtala kring nuvarande arbetssituation (arbetsmiljö, arbetsuppgifter, trivsel) och eventuella förbättringsområden samt att lägga upp en plan för framtiden. Allt mot bakgrund av företagets övergripande mål och hur medarbetaren kan bidra till verksamheten på bästa sätt.
 
 
Samtalet utgår ofta från ett standardiserat formulär med ett antal förberedda frågor som medarbetaren fyller i inför samtalet. I moderna HR-system finns ofta stöd för förberedelse, genomförande och uppföljning av medarbetarsamtalet direkt i ett digitalt gränssnitt.