Masterdata

Boka salj-1

Med masterdata menas affärskritisk data.

Med masterdata menas
affärskritisk data som utgör kärnan i företagets  verksamhet. Den innehåller nödvändig information som är betydelsefull för många användare, processer och system över hela företaget.

Några exempel är data som rör kunder, leverantörer och produkter. Det kan även handla om data gällande företagets personal, så kallad HR-masterdata. HR-masterdata kan sägas vara navet i personalsystemet.

Genom att samla exempelvis
personuppgifter i ett system (HR-system eller lönesystem) som får utgöra master behöver varje person bara läggas till en gång och det är lättare att hålla data korrekta och uppdaterade.