Lönerevision

istock-541007974-scaled-1

Lönerevision innebär en översyn och justering av medarbetarnas löner, en process som i regel ska ske en gång per år.

Om företaget omfattas av kollektivavtal är det detta som anger när och hur lönerna ska revideras
eventuella framförhandlade
 löneökningarna, individgarantier och minimilöner. Saknas kollektivavtal är det till stor del företaget som sätter riktlinjerna.   
 
Lönerevisionen fyller ett viktigt syfte som styrmedel för verksamheten genom att premiera och förstärka goda arbetsinsatser och kompetensutveckling hos medarbetarna.  
 
Moderna lönesystem och HR-system erbjuder ofta stöd för digital hantering av lönerevisionen.