Löneoutsourcing

istock-1464049502

Löneoutsourcing innebär att företaget eller organisationen låter en partner som har specialiserat sig på området ta över hela eller delar av lönehanteringen.

Löneoutsourcing innebär att företaget eller organisationen istället för att sköta lönehanteringen med intern personal låter en partner som har specialiserat sig på området (ofta kallad lönebyrå, löneservicebyrå eller lönecenter) ta över hela eller delar av hanteringen. Detta kan vara ett alternativ för både små och stora företag som önskar frigöra tid som istället kan läggas på kärnverksamheten. Det kan även vara ett sätt att säkra upp lönearbetet med resurser och kompetens och minska sårbarheten vid sjukdom och vakanser på det egna företaget. 

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att outsourca lönerna till oss på Flex Applications.