Lönehantering

pexels-mikhail-nilov-6592746-2000x1333-1

Lönehantering är beteckningen för de processer som ett företag utför kopplade till löneutbetalningarna.

Lönehantering, eller löneadministration, är beteckningen för de processer som ett företag utför kopplade till löneutbetalningarna till de anställda. Hit räknas allt från hantering av tidrapporter, reseräkningar och annat löneunderlag och beräkning och utförande av lönekörningens alla moment, till utbetalning av lön, bokföring och rapportering till Skatteverket, med mera.
 

I medelstora eller stora företag finns vanligen en löneavdelning som utför allt arbete med lönehanteringen. Löneoutsourcing via en specialiserad partner är ett alternativt sätt att sköta lönehanteringen, exempelvis då verksamheten saknar resurser eller kompetens internt.