Lön

istock-1382443422-scaled-2

Lön innebär ersättning för arbete som har utförts eller planeras att utföras.

Lön
innebär ersättning för arbete som har utförts eller planeras att utföras. I normala fall betalas lön ut i form av pengar, men den kan även utgöras av varor eller tjänster.

Lönens storlek bestäms i överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd
enligt anställningsavtalet, men den regleras även genom kollektivavtal och lagstiftning. Lönen kan även inkludera förmåner och ersättningar, såsom semesterlön och föräldraledighet.