Kvittotolkning

kvittotolkning-1

Kvittotolkning är en digital tjänst som automatiserar och underlättar hantering av kvitton.

Kvittotolkning
är en digital tjänst som automatiserar och underlättar hantering av kvitton i samband med registrering av utlägg/reseräkningar. Principen bygger vanligen på att du  fotar av ditt kvitto och laddar upp det via webben eller en app. Därefter skannas informationen på kvittot av och tolkas av programvaran. På detta sätt förs detaljer såsom datum, belopp och moms automatiskt över till utlägget utan att du behöver mata in dessa uppgifter manuellt. 

Läs mer om kvittotolkning här.