Körjournal

driver-g130be71f4-1920

En körjournal används av anställda som kör bil i tjänsten för att dokumentera de resor som gjorts med bilen.

En körjournal används av anställda som kör bil i tjänsten för att dokumentera de resor som gjorts med bilen på ett detaljerat sätt.
Körjournalen kan liknas vid en slags loggbok som beskriver hur bilen har använts – när den har körts, hur långt och av vem. Den används också för att  hålla  reda på  om resan är gjord i tjänsten eller privat.

Det finns inga uttryckliga lagkrav på att körjournal måste föras av anställda som använder bil i tjänsten. Däremot rekommenderas användningen av körjournaler som ett bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån om Skatteverket skulle göra en revision.

Läs mer om hur en körjournal fungerar här.