Jour

Jour, eller beredskap, innebär att den anställde måste vara beredd att rycka in och arbete om behov uppstår.

Jour innebär arbetstid när du som anställd ska befinna dig på din arbetsplats och stå till arbetsgivarens förfogande.

Jour innebär arbetstid när du som anställd ska befinna dig på din arbetsplats och stå till arbetsgivarens förfogande för att rycka in och arbeta om behov uppstår. Alternativ till jour är beredskap, vilket innebär att du istället befinner dig i hemmet och håller dig anträffbar för att vid behov infinna dig på arbetsplatsen och utföra arbete.