Intjänandeår

semester

Intjänandeår är en beteckning för den period under vilken du som anställd tjänar in semester som du har rätt att ta ut påföljande år.

Intjänandeår är en beteckning för den period under vilken du som anställd tjänar in semester som du har rätt att ta ut påföljande år. Som semesterår räknas perioden 1 april ett år till 31 mars påföljande år om inget annat avtalats. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas för intjänandeår. Du tjänar in semesterlön (den ersättning du får när du är semesterledig)  under intjänandeåret, medan du tar ut din ledighet under semesteråret.

Det normala är att du tjänar in din rätt till betalda semesterdagar, det vill säga din semesterlön året innan du tar ut dem, men i vissa avtal sammanfaller intjänandeåret och semesteråret. Då ska de betalda semesterdagar som den anställde får i början av semesteråret ses som ett förskott.