Inrikes traktamente

istock-1066641698-2000x1335

Inrikes traktamente är en skattefri ersättning som du kan få om du reser inom Sverige i tjänsten.

Inrikes traktamente är en skattefri ersättning som du som anställd kan få om du reser inom Sverige i tjänsten. Traktamentet syftar till att täcka de ökade kostnader du har haft på resan, såsom mat, boende andra mindre utgifter. Det är Skatteverket som fastställer de schablonbelopp som gäller för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Överskrids detta belopp blir den överskjutande delen skattepliktig.

För att du ska ha rätt till skattefritt traktamente måste du ha övernattat minst en natt på resan, det ska vara minst 50 km avstånd till resmålet från arbetsplatsen/hemmet samt att resan måste ha varit en tjänsteresa.