HRM-system

istock-1330553219

Ett HRM-system är en programvara som syftar till att underlätta och effektivisera alla typer av personaladministration.

Ett HRM-system är en programvara som syftar till att underlätta och effektivisera 
alla typer av personaladministration samt det strategiska arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal.

Begreppen HR-system och HRM-system används ibland överlappande, då de till stor del hanterar samma typ av data och processer. Många definierar dock HRM-system som en mer övergripande term än HR-system, där HRM-systemet integrerar stöd för HR-processer med stöd för företagets lönehantering och i vissa fall även rapporteringen av löneunderlag (tidrapporter och reseräkningar) i en och samma lösning.

Läs mer om fördelarna med ett HRM-system här.