HRM

istock-1443875459-2000x1298-1

HRM står för Human Resources Management.

HRM
står för Human Resources Management, på svenska personalhantering , och är beteckningen för det område som fokuserar på  de mänskliga resurserna  inom ett  företag eller en organisation  och hur dessa förvaltas . Begreppen HR och HRM används ofta synonymt. En del menar dock att HRM i större utsträckning är ett koncept som innefattar de strategiska delarna av personalhanteringen och som knyter den till företagets övergripande mål och visioner.