HR-system

 

Payroll forts

Ett HR-system är en programvara utformad för att underlätta och effektivisera det personaladministrativa arbetet.

Ett
HR-system är en programvara utformad för att underlätta och effektivisera det personaladministrativa arbetet. Det kan bestå av en enskild modul  som hanterar en specifik  funktion eller en sammansättning av flera moduler/funktioner, exempelvis kompetensutveckling, onboarding, medarbetarsamtal, dashboard för HR-nyckeltal, medarbetardatabas och dokumenthantering.

Läs mer om fördelarna med ett HR-system här.