HR-nyckeltal

pexels-goumbik-590020

HR-nyckeltal, även kallat personalnyckeltal, är nyckeltal relaterade till medarbetarna inom ett företag eller en organisation.

HR-nyckeltal
, även kallat personalnyckeltal, är nyckeltal relaterade till medarbetarna inom ett företag eller en organisation. De används av HR, chefer och ledning för att mäta och analysera mått som bedöms viktiga för företagets och personalens välmående och framgång, för att säkerställa att man når uppsatta mål och för att styra verksamheten i rätt riktning. Exempel på vanliga HR-nyckeltal är personalomsättning, sjukfrånvaro, genomsnittlig anställningstid och avgångsorsaker.