HR

istock-974158762

HR är en förkortning för human resources.

HR är en förkortning för human resources och är ett paraplybegrepp för olika frågor som rör personal och förvaltning av personal. Här ingår ett brett spektrum av områden, exempelvis arbetsrätt, rekrytering och introduktion, lön, belöning och förmåner, ledarskap och företagskultur, arbetsmiljö och välmående, kompetensutveckling, policies och riktlinjer samt employer branding (arbetsgivarumärke) med flera. 

Begreppet HR har också alltmer börjat användas synonymt med den avdelning på företaget som arbetar med HR.