GDPR

europe-3256079_1280

GDPR står för General Data Protection Regulation.

GDPR
 står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter, i första hand den som utförs av företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ. Lagen trädde i kraft  den 25 maj 2018  och gäller inom hela EU. GDPR  innehåller en rad bestämmelser som  syftar till att stärka individers rättigheter gällande hantering, lagring och behandling av personuppgifter.

En grundläggande princip är att personuppgifter måste behandlas på ett lagligt, korrekt och transparent sätt i förhållande till den registrerade individen.