FOS

Tillbaka till Flex HRM Wiki

Glad ljusklädd kvinna som sträcker upp armarna i luften och tittar på sin laptop. 
FOS (Förmånsbestämd och Obligatorisk Särskild ålderspension) är en specifik pensionslösning inom det svenska pensionssystemet som ofta tillämpas i samband med tjänstepensioner för vissa yrkesgrupper. Denna pensionsform är relevant för de som omfattas av kollektivavtal och har en förmånsbestämd pension, vilket innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand och inte direkt kopplad till de inbetalda premierna.

Förmånsbestämd pension
En förmånsbestämd pension innebär att den anställda är garanterad en viss andel av sin slutlön i pension. Detta står i kontrast till en premiebestämd pension, där pensionens storlek beror på de inbetalda premierna och den avkastning som dessa genererar. Inom FOS-systemet är det vanligt att pensionen baseras på de sista åren av den anställdas lön innan pensionering, ofta de fem sista åren.

Obligatorisk särskild ålderspension
Den obligatoriska delen av FOS innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda denna pensionslösning till sina anställda, enligt kollektivavtalet. Den särskilda ålderspensionen tillkommer utöver den allmänna pensionen och andra tjänstepensioner, vilket innebär att den fungerar som ett extra pensionsskydd för de anställda.

Finansiering och administration
FOS är finansierad genom arbetsgivaravgifter och ibland även genom egna inbetalningar från de anställda. Arbetsgivaren betalar in premier till ett pensionsinstitut som administrerar och förvaltar pensionen. Detta kan vara en pensionskassa, ett försäkringsbolag eller ett liknande institut som är godkänt enligt kollektivavtalet.

Fördelar och nackdelar
Fördelarna med FOS är flera. För det första erbjuder det en trygg och förutsägbar pension för den anställda, eftersom pensionens storlek är fastställd i förväg. Detta ger ekonomisk säkerhet och möjliggör bättre planering inför pensioneringen. För arbetsgivaren kan det vara ett sätt att attrahera och behålla kompetent personal, eftersom en förmånsbestämd pension är en attraktiv förmån.

Nackdelarna kan inkludera de höga kostnaderna för arbetsgivaren, eftersom det krävs stora finansiella åtaganden för att säkerställa att pensionen kan betalas ut enligt avtalet. För den anställda kan en nackdel vara att flexibiliteten är begränsad jämfört med premiebestämda pensioner, där individen har större möjligheter att påverka hur pensionen förvaltas.

Sammanfattning
FOS är en viktig del av det svenska pensionssystemet för vissa yrkesgrupper, särskilt de som omfattas av kollektivavtal. Genom att erbjuda en förmånsbestämd och obligatorisk särskild ålderspension ger det både trygghet och förutsägbarhet för de anställda, samtidigt som det kan innebära betydande kostnader och åtaganden för arbetsgivarna. Trots dessa utmaningar fortsätter FOS att vara en uppskattad pensionslösning för många anställda i Sverige.