Förmånsbeskattning

 

photo-of-person-holding-pen-1028726_mindre-1

Förmånsbeskattning uppstår när en anställd mottar en förmån i arbetet som enligt reglerna är skattepliktigt.

Förmånsbeskattning uppstår när en anställd mottar en förmån i arbetet som enligt reglerna är skattepliktigt. Den anställde ska då betala inkomstskatt för förmånen och arbetsgivaren ska betala sociala avgifter. Som skattepliktiga förmåner räknas de allra flesta typer av ersättningar från arbetsgivaren som betalas ut i annan form än pengar. Några vanliga förmåner är tjänstebil, parkeringsplats, måltider, jobbmobil, företagshälsovård och städhjälp.

För att denna typ av beskattning ska vara aktuell krävs det även att du som anställd tackar ja till förmånen samt att du har tillgång till och använder dig av förmånen. Förmånsskatten betalas av arbetsgivaren in till Skatteverket. Den ska även registreras på arbetstagarens lönespecifikation.

Hos KPMG kan du läsa mer om hur förmånsbeskattning fungerar..