Förmån

Payroll grund

En förmån är en typ av ersättning för arbete som arbetsgivaren kan ge den anställde i annan form än lön.

En förmån är en typ av ersättning för arbete som arbetsgivaren kan ge den anställde i annan form än lön. Som huvudregel ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag och beräkna arbetsgivaravgifter på de anställdas förmåner på samma sätt som när du betalar ut lön. Vissa förmåner är dock undantagna från beskattning.

Exempel på förmåner i Sverige är:
- Bilförmån
- Motion och friskvård
- Löneväxling (en anställd byter en del av sin bruttolön mot en förmån)
- Sjukvård
- Hushållstjänster och matkassar
- Flexibel arbetstid