ForaFora administrerar Avtals­pension SAF-LO och kollektiv­avtalade försäkringar.

Försäkringarna är en del av kollektiv­avtalet för företag som är privat-, kommun- eller regionägda. Även företag som inte har kollektiv­avtal kan teckna försäkringar hos Fora. Fora ägs av både Svenskt Näringsliv och LO och är inte vinstdrivande. Bolaget tar in uppgifter från företagen om hur mycket de har betalat ut i lön och räknar ut hur mycket de ska betala för försäkringar och tjänste­pension. De inbetalda pengarna förs sedan över till försäkringsbolag, pensions­bolag och fonder.

Fora är också valcentral för Avtals­pension SAF-LO, vilket innebär att arbetare gör sitt val av pensions­bolag här. Man fakturerar även företag för överenskommelser som har gjorts för ett visst kollektiv­avtal. Det kan till exempel handla om en avgift till en fond för utbildning och forskning, eller kompletterande inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO för arbetare i en viss bransch. Varje år förmedlar man drygt 21 miljarder kronor i premier och avgifter. Cirka 4 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna som bolaget administrerar.

Källa: Fora

Rapportering till Fora
Varje år ska de slutliga lönerna för föregående år rapporteras till Fora (från och med 2024 införs månadsvis rapportering; läs mer längre ner i detta avsnitt). Även kompletterande pensions­premier och nyanställd personal rapporteras i e-tjänster på Mina sidor. Under året kan också de preliminära lönerna uppdateras. Rapporteringen av slutliga löner för föregående år ska göras mellan den första vardagen i januari och den 31 januari efterföljande år.

Genom rapportering av slutliga löner får bolaget uppgifter om de löner som företaget betalade ut föregående år och vilka anställda arbetare företaget hade. De inrapporterade lönerna används för att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänste­pension för föregående år, samt för att beräkna och föra över pensions­premier till de pensions­bolag som förvaltar de anställdas tjänste­pension. Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att Fora ska gå över från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänstepension SAF-LO.

För att underlätta för kunderna har Fora beslutat att gå över till månatlig hantering även av övriga försäkringar som arbetare omfattas av. Övergången sker från och med första kvartalet 2024. Läs mer hos Fora.