Flextid

pexels-andrea-piacquadio-3762813

Flextid innebär att man låter de anställda variera sina arbetstider, de kan komma in lite senare och/eller gå lite tidigare.

Flextid innebär att man låter de anställda själva bestämma när arbetsdagen ska börja och sluta. Som anställd kan du alltså variera dina arbetstider och komma in lite senare och/eller gå lite tidigare än vad schemat egentligen säger, så länge det sker inom tillåtna tidsramar och att det fungerar med hänsyn till dina kollegor och arbetsuppgifter.


Modellerna för flextid kan variera men bygger i regel på att det finns tydliga tidsintervall, så kallade flexramar som bestämmer när du får börja på morgonen (exempelvis mellan 06.00 och 09.00) och när du får sluta exempelvis mellan 15.00 och 18.00) samt eventuellt vilka tidsramar som gäller för din lunchrast.

Det finns inget lagkrav som tvingar arbetsgivare att erbjuda flextid utan det är arbetsgivaren som beslutar om flextid ska erbjudas och vilka villkor som ska gälla avseende bland annat flexramar, vad som är tillåtet plus-/minussaldo och vad som händer när dessa överskrids.