Ersättning

pexels-karolina-grabowska-7681092-2000x1333

Ersättning är ett samlingsbegrepp för lön, förmåner och andra typer av ersättningar som arbetsgivaren betalar ut.

Ersättning är ett samlingsbegrepp för lön, förmåner och andra typer av ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till den anställde. Miniminivåer för löner och andra ersättningar för arbete finns reglerade i kollektivavtal.

Vanliga typer av ersättningar är:
- lön (grundlön och rörlig lön såsom bonus/provision)
- ersättning för OB, beredskap, jour och övertid
- löneförmåner, exempelvis tjänstebil och friskvård
- semesterersättning
- kostnadsersättningar, exempelvis traktamente och bilersättning