Digital HR

pexels-karolina-grabowska-8546757-28-2000x1380-1

Med digital HR menas användningen av digitala verktyg inom HR-arbetet.

Med digital HR menas användningen av digitala verktyg och processer som ett sätt att automatisera, effektivisera och kvalitetssäkra administrativa uppgifter inom HR-arbetet. Med moderna HR-system kan både pappersarbete och tidskrävande och administrationstunga moment elimineras, vilket i sin tur gör att HR-avdelning och chefer kan fokusera mer på värdeskapande uppgifter kopplade till personalen.

Vanliga områden när man talar om digital HR är onboarding/offboarding, medarbetarsamtal, lönerevision, kompetensutveckling, dashboard för personalomsättning, sjukfrånvaro och andra HR-nyckeltal, digital medarbetardatabas samt digitala dokument och digital signering.

Här kan du läsa mer om möjligheterna med digital HR.