Deltidssjukskrivning

istock-917598718-1

Deltidssjukskrivning innebär att du som anställd arbetar de dagar som du skulle ha jobbat annars, men kortare tid.

Deltidssjukskrivning innebär att du som anställd arbetar de dagar som du skulle ha jobbat annars, men kortare tid. Detta kan underlätta återgång till arbete fungerar ofta som en del av den anställdes rehabilitering. Möjligheten till deltidssjukskrivning gäller både under sjuklöneperioden (de första 14 kalenderdagarna) och vid längre sjukperioder.

Under sjuklöneperioden kan arbetsgivare och arbetstagare själva komma överens om i vilken omfattning i procent som ska gälla. Från och med dag 15 tillåts dock bara vissa fasta nivåer: 25 %,  50 % eller 75 %.  Huvudregeln är att deltidssjukskrivningen från och med dag 15 förläggs jämnt över veckans arbetsdagar.