Dashboard

dashboard-kvinna-2000x1334-1

Dashboard är ett begrepp som närmast kan översättas med instrumentpanel eller kontrollpanel.

Dashboard är ett begrepp som närmast kan översättas med instrumentpanel eller kontrollpanel och är ett digitalt verktyg för visualisering och analys av data. Dashboarden samlar och presenterar information från flera olika källor på ett och samma ställe (exempelvis en vy i en webbläsare) och gör den lätt tillgänglig för rätt målgrupp. För detta används olika typer av intuitiva grafiska element, såsom cirkeldiagram, staplar, trafikljus och mätare. 

Syftet är att får en snabb och tydlig ögonblicksbild av olika nyckeltal som har särskild betydelse för verksamheten samt att kunna göra jämförelser, analysera utveckling över tid, följa upp uppsatta mål, få en signal om oönskade avvikelser och möjliggöra datadrivna beslut.


Dashboards har traditionellt använts för finansiell och affärsrelaterad information men användningen är nu utbredd även inom områden som tillverkning, lager och logistik, försäljning, marknadsföring, kundtjänst och HR.