Bruttolön

Payroll grund

Bruttolön är den lön den anställde får innan skatt har dragits av.

Bruttolön är den lön den anställde får innan skatt har dragits av. Lönen efter avdragen skatt kallas nettolön. Förutom den anställdes månadslön inkluderar bruttolönen även sjuklön, semesterersättning och övertidsersättning samt även eventuella förmåner, såsom lunchkuponger och bilförmån.

En reducering av bruttolönen i utbyte mot förmåner kallas bruttolöneavdrag. Ackumulerad bruttolön är summan av det som en anställd har tjänat vid en viss tidpunkt under innevarande år.