Bilersättning

Bilersättning innebär att anställda som använder sin privata bil i jobbet kan få kompensation för det

Bilersättning innebär att anställda som använder sin privata bil i jobbet kan få kompensation för det.

Bilersättning (även benämnt milersättning) innebär att anställda som använder sin privata bil i jobbet kan få kompensation för det. Arbetsgivaren kan betala ut bilersättningen som traktamente eller som kostnadsersättning för att täcka utgifter för drivmedel samt kompensera för slitage. Om du inte får ersättning från arbetsgivaren kan du istället göra avdrag för kostnaderna i din deklaration.


Ersättningen är skattefri upp till vissa schablonvärden som fastställs årligen av Skatteverket.  Skattefri bilersättning betalas per mil, förutsatt att den anställde själv betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du använder din egen bil eller om det är en förmånsbil.

 Med ett smart reseräkningssystem hanteras bilersättningen smidigt.

Skatteverkets sida kan du läsa mer om vilka kostnadsersättningar du kan få när du reser i tjänsten.