Beredskap

istock-1329211272

Beredskap innebär att du som anställd står till arbetsgivarens förfogande utanför ordinarie arbetstid.

Beredskap innebär att du som anställd står till arbetsgivarens förfogande utanför ordinarie arbetstid för att kunna rycka in och arbeta vid behov. 
För den tid som du håller dig tillgänglig men inte utför arbete har du rätt till beredskapsersättning. Regler gällande beredskap och ersättning för beredskap finns vanligtvis i kollektivavtalet.

Det är viktigt att inte förväxla beredskap med jour. Jour innebär att du inte får lämna arbetsplatsen medan beredskap innebär att du håller dig anträffbar i hemmet eller någon annanstans och snabbt kan infinna dig på arbetsplatsen.