Arbetstidsschema

istock-1206239375-mindre-1

Ett arbetstidsschema är ett schema som anger de anställdas ordinarie arbetstider.

Ett arbetstidsschema är ett schema som anger när de anställdas ordinarie arbetstid börjar och slutar och när de har rast. Schemat ska enligt arbetstidslagen vara fastställt av arbetsgivaren senast två veckor innan det börjar gälla. Arbetstidsschemat ligger till grund för hantering av sjukfrånvaro, beräkning av OB- och övertidsersättning och andra tillägg/avdrag på den anställdes lön.

I ett tidrapporteringssystem kan du hantera de anställdas arbetstidsscheman och slippa manuella beräkningar av exempelvis övertid, OB och flextid.