API

istock-1094918638-1

API står för Application Program Interface.

API står för Application Program Interface och är ett gränssnitt som spelar en viktig roll i modern systemutveckling då det skapar stora möjligheter att knyta ihop system och låta dem arbeta tillsammans. 

Ett API underlättar för program, applikationer och digitala tjänster att kommunicera med varandra på ett strukturerat sätt. 

Det kan exempelvis användas för att hämta och uppdatera information mellan olika mobilappar, webbsidor eller datorprogram. Man kan även beskriva API:er som byggklossar som kan kombineras med varandra och därmed gör det möjligt att sätta samman en tjänst utan att behöva koda allt från grunden. 

Ett API kan vara antingen öppet eller stängt. Ett öppet API är ett API som är tillgängligt för andra att använda (vilket inte nödvändigtvis betyder att det delas gratis eller utan avtal) och tillhandahålls till exempel av flera av våra större myndigheter. Ett stängt API fungerar på samma sätt som ett öppet API men med skillnaden att det endast används internt inom företaget/organisationen eller med ett fåtal utvalda partners.