AGI

AGI - Arbetsgivardeklaration på individnivå

AGI står för Arbetsgivardeklaration på individnivå och gäller för samtliga företag med anställda sedan 1 januari 2019.

Det innebär att du som arbetsgivare ska redovisa hur mycket som betalats ut i skatt, lön och förmåner per person varje månad. Normalt sett behöver du därmed inte längre lämna in en årlig kontrolluppgift.  Med AGI blir varje månad ett avslut i sig, vilket ställer ytterligare krav på att lönen blir korrekt från början. Arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och den del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare.

Rapporteringen görs via Skatteverkets e-tjänst. Här kan du läsa mer.