A-skatt

A-skatt är den inkomstskatt som dras från den anställdes lön

A-skatt är en förkortning för anställningsskatt

A-skatt är en förkortning för anställningsskatt och är den inkomstskatt som dras från den anställdes lön. Det är arbetsgivaren som gör avdraget och betalar in sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) till Skatteverket i samband med varje löneutbetalning. Även pensionärer betalar normalt A-skatt och avdraget görs då via pensionsutbetalaren. För en löntagare beskrivs A-skatten i regel som ”preliminär skatt” på lönebeskedet.

På Skatteverkets hemsida kan du hitta aktuella skattetabeller.