A-conto

Tillbaka till Flex HRM Wiki

iStock-1077145484_bokföring

A-conto innebär en delbetalning eller förskottsbetalning

A-conto är en term som används för att beskriva en delbetalning eller en förskottsbetalning på en faktura. Det är en betalning som görs innan den slutliga fakturan är utfärdad och slutgiltig. A-contobetalningar är vanliga i situationer där arbetet eller leveransen av en tjänst eller vara sker över en längre tid, eller där kostnaderna är svåra att förutse i förväg.

Här är några exempel på när a-conto kan användas:

1. Byggprojekt: Om ett byggföretag utför ett stort projekt kan de be kunden om a-contobetalningar vid vissa milstolpar eller regelbundet, för att täcka kostnaderna under projektets gång.

2. Konsulttjänster: Konsulter som arbetar på långvariga projekt kan fakturera sina kunder med a-contofakturor varje månad eller kvartal, baserat på den uppskattade tiden och kostnaderna för den perioden.

3. Energi och vatten: Förbrukningsbaserade tjänster som el och vatten kan faktureras a-conto, där kunder betalar en uppskattad summa varje månad, baserat på tidigare förbrukning, och en slutavräkning görs när den faktiska förbrukningen är känd.

Så här fungerar a-conto i praktiken:

Fakturering: Leverantören skickar en a-contofaktura till kunden, där beloppet kan vara en procentandel av det totala kontraktsvärdet eller en fast summa som man har kommit överens om.

Betalning: Kunden betalar det belopp som anges på a-contofakturan.

Slutlig avräkning: När det slutliga arbetet är slutfört eller alla varor är levererade, utfärdar leverantören en slutlig faktura där tidigare a-contobetalningar avräknas från det totala beloppet.

A-contobetalningar hjälper både leverantörer och kunder att sprida ut kostnader och inkomster över tid, vilket kan förbättra kassaflödet och göra det enklare att hantera ekonomin under projektets gång.

Begreppet härstammar från italienskan och betyder ”på löpande räkning”.