Åtta tips för att behålla medarbetarna

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Åtta tips för att behålla medarbetarna</span>

Vilka faktorer är det egentligen som får anställda att vilja stanna på sin arbetsplats – eller söka jobblyckan på annat håll? Och vad bör företaget tänka på för att behålla medarbetarna? Vi guidar dig!

Att tappa kompetenta medarbetare kommer med ett högt pris. Jobbet med att rekrytera och lära upp en ersättare kostar både tid, pengar och resurser. En alltför hög personalomsättning riskerar dessutom att skapa oro i personalgruppen och skada ert arbetsgivarvarumärke. Med andra ord: det finns all anledning att maxa förutsättningarna för att medarbetarna ska trivas och stanna hos er. Här kommer åtta tips (och ett bonustips) på vad du som personalansvarig bör tänka på.

Behålla medarbetarna – åtta tips för chef och HR

 1. Låt medarbetarna växa och utvecklas
  Vad gillar du bäst med ditt jobb? Vilka talanger vill du utveckla? Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja ta dig an? Är det kanske läge för en ny roll på företaget? Att som chef ta reda på medarbetarnas intressen och styrkor och erbjuda olika vägar att växa och utvecklas, det är enligt forskningen en viktig nyckel för motiverade medarbetare som inte är benägna att söka jobblyckan någon annanstans.

 2. Värna balansen mellan jobb och fritid
  När svenska arbetstagare tillfrågas om vad som utmärker en bra arbetsgivare är en hållbar balans mellan jobb och privatliv en faktor som toppar listan år efter år. Träning på arbetstid, flextid, möjligheten till hemmajobb en dag i veckan… Det kan finnas flera olika sätt att säkra en lyckad balansakt, så här är tipset att lyssna in dina medarbetare och i dialog hitta en modell som fungerar för just er.

 3. Skippa detaljstyrningen
  Delaktighet och inflytande är viktiga inslag i en välfungerande arbetsmiljö och därmed en viktig strategi för att behålla medarbetarna. Som chef har du allt att vinna på ett klimat där egna idéer och initiativ premieras. Försök också att lägga undan detaljstyrningen och låt de anställda (inom vissa givna ramar) själva får bestämma hur och när jobbet ska utföras. När du som chef släpper lite på tyglarna är sannolikheten nämligen stor att ni får en boost för tilliten, lojaliteten och kreativiteten i ert team.

 4. Se varje medarbetares potential
  Är alla medarbetare på den plats de ska vara? Sitter någon på talanger och kunskaper som inte nyttjas? Som chef har du en viktig uppgift att säkerställa att medarbetarna får utlopp för sin fulla potential. Checka in med varje medarbetare då och då och ta reda på hur hen ser på sina ansvarsområden och arbetsuppgifter. Känner dina medarbetare att deras talanger uppmärksammas och kommer till sin fulla rätt? Om inte, finns det något ni skulle kunna förändra?

 5. Visa din uppskattning
  Positiv återkoppling, beröm, pepp och hejarop… Att regelbundet få bekräftelse och uppskattning på det jobb vi lägger ner har en stor betydelse för motivation och arbetsglädje – och öppnar också upp för ett klimat där vi vågar utbyta konstruktiv kritik som får oss att utmanas och utvecklas. Ytterligare en viktig del i att upprätthålla en välmående arbetsplats och behålla medarbetarna, alltså.

 6. Skapa tid för skratt och gemenskap
  Bjud in till en gemensam frukost en gång i veckan, boka in en lunchpromenad eller styr upp en enkel AW (fysisk eller digital)… Olika sociala aktiviteter där teamet får tillfälle att umgås, skratta och prata om annat än jobb är något många medarbetare värdesätter högt – och som kan göra susen för både motivation, gemenskap och arbetsresultat.

 7. Ge regelbunden feedback
  Hur använder ni era medarbetarsamtal? Se till att lägga lite extra krut på förberedelserna och se till att rätt frågor ställs – och du som chef kommer att få bra ledtrådar till hur din medarbetare trivs och ser på sin framtid hos er. Tänk också på att ett eller två årliga medarbetarsamtal ofta inte är tillräckligt, utan komplettera gärna med andra forum för feedback, till exempel regelbundna pulsmätningar.

 8. Utveckla ditt ledarskap Ledarskapet har en avgörande betydelse för välmående och trivsel på arbetsplatsen – och brister i detsamma är en av de absolut vanligaste orsakerna till att medarbetare söker sig till ett nytt jobb. Ett fungerande ledarskap är ju också själva grundförutsättningen för att de punkter vi tar upp här ovan ska kunna uppfyllas.

  Bäst lyckas de chefer som är närvarande, lyhörda och får medarbetarna att känna sig värdefulla – vilket förstås är allt annat än en quick fix. Med en organisation som prioriterar ett närvarande ledarskap och erbjuder sina chefer stöd och utbildning för att ständigt utvecklas i sin roll har ni dock helt rätt förutsättningar att lyckas.

Bonustips: Ta tekniken till hjälp!
Vill du och dina kollegor jobba mer proaktivt med företagets personalomsättning? Med dagens smarta digitala verktyg finns fantastiska möjligheter att följa upp data, analysera mönster och orsaker – och vidta rätt åtgärder i rätt tid. Vår HR-dashboard, till exempel, är ett fantastiskt verktyg för företag som vill ta ett helhetsgrepp om personalomsättning och avgångsorsaker, sjukfrånvaro och andra kritiska nyckeltal.

Vill du veta mer om hur vår dashboard underlättar det strategiska HR-arbetet? Eller är du intresserad av våra andra lösningar som hjälper medarbetare och chefer till en smartare och mer meningsfull arbetsdag? Kontakta oss idag!

Relaterade inlägg