VAB (vård av sjukt barn)

VAB, Vård av barn, är när du stannar hemma från jobbet för att ta hand om sjukt eller smittat barn.

VAB står för Vård Av Barn.

Det innebär att en förälder eller annan anhörig har rätt att stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet vid sjukdom eller smitta samt vid läkarbesök. Som anställd ska du anmäla VAB till arbetsgivaren samma dag. Ansökan om ersättning, så kallad tillfällig föräldrapenning, görs till Försäkringskassan. Om du behöver vara hemma mer än sju kalenderdagar krävs ett läkarintyg. Du har rätt till VAB fram till dess att barnet fyllt 12 år.

Den ersättning du får är lite mindre än 80% av din vanliga inkomst, men det finns också ett tak på hur mycket ersättning du kan få. Du kan få ersättning för max 120 dagar per år. Om barnet är sjukt i mer än sju dagar i följd måste du från och med den åttonde sjukdomsdagen skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska för att få ut ersättning för dagarna. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för VAB, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden.

Vad är skillnaden mellan att vabba och att vobba?
Vab är när du avstår från arbete för att vara hemma och ta hand om ett sjukt barn. Du får då ersättning från Försäkringskassan för utebliven arbetsinkomst. Att
vobba innebär att du jobbar hemifrån och samtidigt tar hand om sjuka barn. När du vobbar får du inte ersättning från Försäkringskassan eftersom du då får lön.

Får man jobba när man tar ut vab?
Nej, om du vabbar får du inte arbeta alls. Men föräldraförsäkringen är flexibel. Du kan ju vobba en del av dagen och vabba resten av dagen. Det viktiga är att du inte får ersättning för VAB från Försäkringskassan samtidigt som du får lön eller annan ersättning från ditt företag. På
Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid ersättning för VAB.