Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration

Smidigare lönerevision – fyra tips till chef och HR

6 april, 2021

Lönerevision - vi ger dig fyra tips för en enklare process.

Hur fungerar lönerevisionsprocessen på ditt företag? Har ni svårt att få samarbetet att klaffa när de nya lönerna ska på plats? Vill ni få ut mer av era lönesamtal? Eller slippa dubbelarbete och tungrodd administration? Fyra tips (och ett bonustips) för en smartare och enklare lönerevision kommer här.

Med lönerevision menas en översyn och justering av medarbetarnas löner – en process som i regel ska ske en gång per år. Om företaget omfattas av kollektivavtal är det detta som anger när och hur lönerna ska revideras. Om kollektivavtal saknas är det upp till företaget att sätta riktlinjerna. Lönerevisionen fyller ett viktigt syfte som styrmedel för verksamheten genom att premiera och förstärka goda arbetsinsatser och kompetensutveckling – något som i sin tur hjälper företaget både att nå sina mål och att vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare.

Att en välstrukturerad lönerevision är betydelsefull för företagets framgång är med andra ord tydligt. Men vad bör ni tänka på för att bädda för en smidig process? Det ska vi titta närmare på här nedan.

Fyra tips för en bättre lönerevision

Det är mycket som ska klaffa och många parter som är inblandade i arbetet med att revidera företagets löner. Se till att göra ett grundligt förarbete och ta hjälp av smidiga verktyg – och ni kommer att kunna navigera runt många av de vanligaste fallgroparna. Här tipsar vi om fyra sätt att jobba smartare med företagets lönerevision.

 1. Diskutera med dina chefskollegor
  Innan arbetet med att sätta de nya lönerna påbörjas är det en hel del förberedelser som krävs. Du och dina lönesättande kollegor behöver:
  – Diskutera igenom förutsättningarna för lönerevisionen inom den egna verksamheten. Här tittar ni exempelvis på företagets lönepolicy och lönestruktur. Har ni rimliga lönenivåer för att kunna rekrytera ny personal och behålla era nyckelpersoner, eller krävs det förändringar? Förekommer lönediskriminering och hur kan den åtgärdas?
  – Se till att det är tydligt vilka mandat och vilket inflytande var och en har i lönesättningen – så att det inte uppstår några oklarheter i dialogen med medarbetarna.
  – Uppdatera er om kollektivavtal, lokala avtal och eventuella fackliga förhandlingar.
  – Titta på hur stor lönepotten är och samordna era förslag på hur den ska fördelas.

 2. Skaffa dig en samlad bild av dina medarbetare
  Hur har medarbetaren presterat i förhållande till de uppsatta målen? Hur har hen utvecklats? Lönerevisionen ska baseras på en helhetsbedömning av medarbetarens arbetsinsatser under året, och det är i den löpande dialogen med dina medarbetare som du skaffar dig det underlag du behöver. Inte minst medarbetarsamtalet är ett sådant viktigt tillfälle till dialog, så ta stöd av dina noteringar från tidigare samtal och låt det vägleda dig i din bedömning.

 3. Full koll på lönekriterierna?
  Hur bra koll har du på företagets lönekriterier? Och hur väl känner medarbetarna till dem? Lönekriterierna är ett dina viktigaste verktyg i lönerevisionen. De talar på ett konkret plan om vad som påverkar lönen och underlättar en konsekvent bedömning och lönesättning av dina medarbetare. Lönekriterierna definierar helt enkelt vilka prestationer, kompetenser och beteenden hos medarbetarna som är viktiga i er organisation och som ni vill premiera. Men för att lönekriterierna ska fylla sin funktion behöver de kommuniceras till medarbetarna. Se också till att ni tolkar kriterierna på samma sätt – kanske behövs en genomgång av de begrepp och definitioner som används både bland chefer och medarbetare?
  Hur ska lönekriterierna vara utformade för att göra verklig nytta i lönesättningen? I denna mall från Ledarna kan ni hämta uppslag till er verksamhet.

 4. Vässa lönesamtalet
  När förarbetet i lönerevisionen är avklarat är det dags för lönesamtalet – tillfället då du meddelar och motiverar föreslagen lön. Känns det svettigt? Då är du i gott sällskap! Genom ordentliga förberedelser finns det dock en hel del du kan göra för att maximera förutsättningarna för ett lyckat samtal.
  Några gyllene regler för lönesamtalet:
  – Skicka ut kallelse och underlag i god tid så att medarbetaren hinner förbereda sig.
  – Sätt av generöst med tid – en timme brukar vara lagom – och välj en lugn och avskild miljö.
  – Försäkra dig om att medarbetaren förstår hur lönen blev som den blev och vad hen kan göra för att påverka den framöver.
  – Var lyhörd för medarbetaren och ge utrymme för egna synpunkter.
  – Använd gärna en mall för lönesamtalet för att försäkra er om att inget viktigt missas.
  Vill du veta mer om framgångsfaktorerna för lönesamtalet? Här har vi samlat våra bästa tips.

Ta stöd av medarbetarsamtalet för din bedömning.

Bonustips: Ta hjälp av smarta system för lönerevisionen

Administrationen kring en lönerevision tenderar lätt att bli en huvudvärksframkallande historia. Kanske går åtskilliga timmar åt att sammanställa uppgifter som finns utspridda i diverse olika system – eller i värsta fall i pappersform. Manuella inmatningar och dubbelarbete mellan chef och HR kan göra jobbet både tråkigt och tungrott. Men som tur är finns det smarta sätt att undvika onödigt krångel. Genom att digitalisera lönerevisionen finns det stora möjligheter att automatisera bort onödiga moment, spara tid och höja kvaliteten i alla delar av processen. Så här smidigt fungerar det till exempel i lönerevisionsmodulen i Flex HRM – vårt webbaserade personalsystem:

– Allt du behöver för lönerevisionen på ett enda ställe – från förberedelser med skapande av potter, och chefernas arbete med att sätta nya löner, till granskning, godkännande och slutligen lönesamtal, verkställande och export till lönesystem. Eventuell retroaktiv lön hanteras också i samma smidiga flöde.
– Automatiserade kontroller säkerställer att ni håller er inom ramarna både för de fackliga kraven och verksamhetens budget – så att du själv slipper hålla reda på det.
– Graf för jämställdhet gör det enkelt att jämföra lönenivåerna mellan män och kvinnor och att se hur utfallet av lönerevisionen blir.
– Inga problem för chefer och administratörer att jobba parallellt med lönerevisionen. Med hjälp av statusrader och tydlig färggrafik har alla inblandade hela tiden stenkoll på de olika stegen, vad som är gjort och vad som återstår hela vägen in i mål.
– Smidig digital hantering av lönesamtalet. Skapa mallar och låt chef och medarbetare göra noteringar i ett lättarbetat gränssnitt direkt i systemet. Ett digitalt arkiv ger smidig tillgång till tidigare lönesamtal.

Nyfiken på att veta mer om vår lösning för digital lönerevision och andra smarta funktioner i Flex HRM – vårt webbaserade HRM-system för en enklare och effektivare vardag? Läs mer här.

Jag berättar gärna mer!

Account Manager

Lena Sandberg

Account Manager

Du kanske också är intresserad av

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor