Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration, Flex informerar

Nya regler i sjukförsäkringen 2022 – vad gäller?

14 januari, 2022

Ändringar på gång i sjukförsäkringen

Ökad trygghet för den som blir sjuk och inte kan arbeta. Det är syftet med de lagändringar inom sjukförsäkringen som riksdagen nyligen klubbade igenom. Här går vi igenom de största förändringarna som påverkar dig som arbetsgivare.

 1. Höjt tak i sjukförsäkringen
  Tidigare har inkomsttaket, alltså den övre gränsen för den lön som du kan få 80 procent av när du är sjukskriven, legat på åtta prisbasbelopp eller max 810 kr per dag. Nu höjs taket till tio prisbasbelopp eller max 1 027 kr per dag.Ersättningar som omfattas av det höjda taket är: sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Höjningen gäller från den 1 januari 2022.
 2. Fortsatt sjukpenning vid försenad vård eller rehabilitering
  Den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation eller rehabilitering kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden. Detta gäller från den 1 januari 2022.
 3. Förlängd sjukpenning vid exempelvis pågående rehabilitering
  När du som anställd har haft sjukpenning i ett år måste du få din arbetsförmåga prövad och börja testa jobb på hela arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl kan du dock få din arbetsförmåga prövad mot ditt vanliga jobb. Detta gäller under förutsättning att det är tydligt att du kan gå tillbaka till jobbet innan dag 550 i sjukperioden, exempelvis under pågående rehabilitering eller om det finns en plan för återgång till arbetsplatsen. Ändringen träder i kraft den 1 februari 2022.
 4. Större flexibilitet för deltidssjukskrivna
  Grundregeln för den som är sjukskriven på deltid är att arbetstiden minskas lika mycket varje dag. Enligt det nya regelverket som träder i kraft den 1 februari 2022 ska arbetstiden nu kunna förläggas mer flexibelt, under förutsättning att det inte försämrar chanserna för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet.
 5. Enklare att få sjukpenning för behovsanställda
  Nya villkor för dig som är behovsanställd och blir sjuk väntas från den 1 februari 2022. Enligt det nya regelverket ska din arbetsförmåga prövas mot det arbete du vanligtvis utför i din anställning. Tidigare behövde en prövning göras mot hela arbetsmarknaden, men nu sker det först efter dag 90 i sjukperioden.
 6. Ny möjlighet till ersättning för personer över 62
  Ökad trygghet för äldre som blir sjukskrivna är ytterligare en förändring som gäller från den 1 februari 2022. Även denna grupp ska nämligen få sin arbetsförmåga prövad mot jobb hos sin befintliga arbetsgivare och inte, som tidigare, mot hela arbetsmarknaden. Detta gäller från dag 181 i sjukperioden och omfattar anställda och egenföretagare, men inte arbetslösa.

Källa: Försäkringskassan.

Vad bör vi tänka på i lönehanteringen?

I samband med att taket i sjukförsäkringen höjs är det några saker du som hanterar företagets löner behöver tänka på. I många kollektivavtal finns en kompletterande sjuklön för dag 15-90 för de som tjänar över taket i sjukförsäkringen. Löneavdelningen bör därför i god tid kontrollera vad som gäller enligt kollektivavtal mot bakgrund av de nya reglerna och vid behov uppdatera tillhörande lönearter i lönesystemet.

I vanliga fall regleras sjuklön släpande. Det innebär att det höjda taket i praktiken påverkar lönehanteringen från och med den lönekörning som görs i februari, då sjukfrånvaro för januari hämtas in.

Vill du veta mer om våra lösningar för en effektiv och framtidssäker löneadministration? Läs mer om vårt lönesystem Flex HRM Payroll här.

Du kanske också är intresserad av

KONTAKT