Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration, Flex informerar

Nya LAS – nu är riksdagsbeslutet här

9 juni, 2022

Nu har riksdagen meddelat att man säger ja till regeringens förslag om förändringar i LAS (Lagen om Anställningsskydd). Men vad är det egentligen som förändras och hur påverkar de nya spelreglerna dig som arbetsgivare?

Efter många och långa förhandlingar står det nu klart: uppgörelsen om nya LAS (Lagen om Anställningsskydd) kommer att bli verklighet. De flesta lagändringarna träder i kraft den 30 juni 2022, och i oktober 2022 ska de tillämpas för första gången. Har du haft svårt att hänga med i LAS-svängningarna? Ingen fara, vi guidar dig!

Detta förändras i nya LAS

De nya LAS-reglerna har beskrivits som den största förändringen inom arbetsrätten i modern tid, men vilka är då de mest avgörande skillnaderna jämfört med dagens regelverk? Här kommer en sammanfattning:

 1. Ökade möjligheter att runda turordningsreglerna
  När företaget behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist är det turordningsreglerna som anger i vilken ordning de anställda får gå, vilket till största del baseras på din anställningstid (”sist in, först ut”). Vissa avsteg från turordningen har dock varit tillåtna. Vad som förändras i nya LAS är att du som arbetsgivare får större möjligheter att runda turordningsreglerna, där du framöver kommer att få undanta tre personer oavsett företagets storlek. Tidigare har undantaget gällt två personer och varit begränsat till arbetsplatser med färre än tio anställda.

  Nybörjare på det här med LAS? Här hittar du vår snabbguide med vanliga frågor och svar.

 2. Lättare för arbetsgivare att säga upp personal
  Tidigare krävdes det ”saklig grund” för att du som arbetsgivare skulle kunna säga upp en anställd. Nu ändras terminologin till ”särskilda skäl” och regelverket blir mer generöst (sett från arbetsgivarens synvinkel). Den som missköter jobbet ska helt enkelt få färre chanser att behålla sin tjänst, och det kommer också att bli tydligare inskrivet vilka konkreta situationer som ska ge rätt till uppsägning.

  Utöver detta ändras även reglerna för vad som sker om du och den anställde inte är överens om uppsägningen och fallet går till domstol. Arbetsgivaren kommer nu inte att drabbas lika hårt ekonomiskt vid en rättsprocess, eftersom du inte längre behöver betala ut lön till den anställde under den tid fallet prövas i domstol (endast under uppsägningstiden).

 3. Kortare startsträcka till fast anställning
  En av de mest påtagliga förändringarna för dig arbetsgivare är att arbetstagare nu ska erbjudas en snabbare väg till en trygg anställning. Enligt nuvarande regler måste man ha jobbat minst 24 månader under en femårsperiod för att få fast tjänst. Enligt nya LAS behöver man bara ha jobbat halva den tiden, det vill säga 12 månader, för att anställningen automatiskt ska omvandlas till en fast tjänst. Har du jobbat minst 9 månader under en period på 3 år har du dessutom förtur till en visstidsanställning. Ytterligare en förändring är att medarbetare som har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma månad får tillgodoräkna sig tiden mellan dessa anställningar som anställningstid.

  Utöver dessa nya villkor införs även det nya begreppet särskild visstid som ersätter det nuvarande begreppet allmän visstid.

 4. Generösare villkor för anställda som vill läsa vidare
  Ett nytt system för kompetens- och omställningsstöd införs i syfte att främja vidareutbildning och omskolning. För den som vill plugga under pågående anställning ska det till exempel finnas möjlighet att göra det med 80 procent av lönen under ett år (förutsatt att vissa villkor är uppfyllda).

 5. Skärpta villkor gällande inhyrd personal
  Har ditt företag personal som hyrts in från ett bemanningsföretag? Tryggare anställningsvillkor väntas även för denna grupp av arbetstagare. Enligt nya LAS måste du som arbetsgivare nämligen erbjuda en tillsvidareanställning om medarbetaren varit inhyrd på ett och samma ställe under 24 månader under en treårsperiod.

 6. Svårare för arbetsgivaren att ”hyvla ner” från heltid till deltid
  Att tvinga anställda att gå ner i arbetstid – istället för att säga upp dem. Det som inom arbetsrätten brukar kallas för hyvling är ytterligare något som förändras i nya LAS som ett led i en ökad anställningstrygghet. Nu måste du som arbetsgivare nämligen följa turordningsreglerna samt erbjuda berörda anställda en omställningstid i samband med att en heltid omvandlas till en deltid.

  Nya LAS fastställer också att heltid ska vara norm, det vill säga att heltidsanställning ska vara huvudregeln om inget annat avtalas. Anställda har också rätt till en skriftlig förklaring från arbetsgivaren om en anställning inte omfattar heltid.

Hur påverkar de nya reglerna er personaladministration?

För dig som arbetar som chef eller HR-administratör är det en hel del saker du kan behöva ta hänsyn till i er löpande administration med anledning av de nya reglerna. Därför är det viktigt att i god tid sätta sig in i det nya regelverket, skaffa er kunskap om hur just ert företag påverkas och lägga upp en plan för övergången. Hur säkrar ni att ni har rätt systemstöd och arbetsprocesser på plats för en effektiv och trygg hantering med minimal risk för misstag?

Viktiga punkter att tänka på är exempelvis ditt företags rutiner för att hålla koll på anställningsperioder för visstidsanställda och när dessa övergår i tillsvidareanställningar. Har ni bemanningsanställda i er verksamhet behöver ni även hålla koll på de nya skärpta kraven gällande erbjudande om tillsvidareanställning för denna grupp. Avtal och andra dokument, hantering av turordningslistor och förtur till återanställning är andra områden som kan behöva ses över innan nya LAS börjar tillämpas, vilket alltså ska ske i oktober 2022.

Underlätta LAS-hanteringen med ett smart systemstöd

Att manuellt hantera all administration kring anställning och avslut är ett omfattande och tidskrävande jobb. Som tur är finns det dock smarta verktyg som automatiserar och avlastar flera av de kritiska moment i LAS-hanteringen som bara inte får bli fel.

I vårt webbaserade HR-system Flex HRM Employee finns all information om era medarbetare och anställningar samlade på ett ställe för optimal överblick och smidighet. Du och dina kollegor har också tillgång till en smart funktion som ger er full kontroll över era turordningslistor vid uppsägning i ett användarvänligt gränssnitt. Inom kort kommer vi även att komplettera med ett intuitivt stöd för förtur vid återanställning och rätt till tillsvidareanställning som förenklar och avlastar för chef och HR.

Här kan du läsa mer om hur Flex HRM Employee automatiserar bort krånglig administration under hela medarbetarresan.

Frågor eller funderingar om Flex HRM Employee? Jag berättar gärna mer!

Account Manager

Lena Sandberg

Account Manager

Relaterade nyheter

KONTAKT