Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration, Flex informerar

Nya bokföringslagen – har du koll?

26 april, 2022

Äntligen! Snart kan krånglig arkivering av pappersfakturor och kvitton vara ett minne blott. Flex guidar kring den nya bokföringslagen.

Enligt nuvarande bokföringslag måste så kallad räkenskapsinformation (exempelvis kvitton och fakturor) sparas i dess ursprungliga form till och med ingången av det fjärde kalenderåret, även om det har förts över till elektronisk form. Enligt det nya förslaget kommer företaget att kunna slänga eller förstöra originalet direkt efter överföringen. Vinsterna med dessa lättnader är flera: en mindre administrativ börda för företaget kring både fakturor och utläggskvitton och dessutom lägre kostnader för arkivering.

Det första steget mot den nya bokföringslagen togs redan 2020 när regeringen tillsatte en utredning i frågan. Sedan dess har förslagen i utredningen varit ute på en så kallad remissrunda, där olika myndigheter, företag och organisationer har fått möjlighet att lämna sina synpunkter. Ett antal steg återstår dock innan vi kan förvänta oss ett riksdagsbeslut och därmed en förändring i lagen.

Vill du veta mer om den nya bokföringslagen?

I denna film ger våra produktchefer Rickard Israelsson och Linda Tesell en snabb överblick kring den nya bokföringslagen och vad förändringarna innebär i praktiken.

Observera att man vid tiden för filmens inspelning räknade med att den nya lagen skulle träda i kraft den 1 juli 2022. I dagsläget finns det dock mycket som tyder på att tidsplanen måste revideras och att lagändringen dröjer ytterligare en tid.

KONTAKT