Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration, Flex informerar

Korttidsarbete – hur funkar det?

23 september, 2020

För att försöka rädda svenska jobb och företag i samband med coronaviruset har regeringen infört en rad stödpaket. Här ingår bland annat de nya reglerna för korttidsarbete (korttidspermittering). Men vad innebär korttidsarbete egentligen? Hur påverkas pensionen och hur blir det med semestern? Och är det frivilligt för de anställda eller inte? Vi hjälper dig att reda ut frågetecknen.

Uppdatering 23 september 2020: Ny version av Branschkod för korttidsarbete från Srf konsulterna under För dig som vill veta mer.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid – men ändå behåller upp till cirka 90 procent av sin lön. Det är staten som kliver in och täcker större delen av arbetsgivarens kostnader för att personalen går ner i tid. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem och snabbt kunna få igång verksamheten igen när läget vänder.

De nuvarande reglerna trädde i kraft den 7 april, men de kommer att tillämpas retroaktivt redan från den 16 mars.

Korttidsarbete och korttidspermittering – vad är skillnaden?

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på en lag från 2013 som i april 2020 ändrades med anledning av den rådande coronapandemin. Tidigare kallades denna åtgärd för korttidspermittering, men numera används istället begreppet korttidsarbete. Det nya systemet skiljer sig även från det tidigare genom att den del av kostnaderna som subventioneras av staten är betydligt större.

Vilka belopp och nivåer gäller?

För tillfället finns det tre fasta nivåer för nedgång i arbetstid som ger följande minskning i lön för de anställda:

 • Nivå 1 (arbetstidsminskning med 20 procent): 4 procent minskad lön
 • Nivå 2 (arbetstidsminskning med 40 procent): 6 procent minskad lön
 • Nivå 3 (arbetstidsminskning med 60 procent): 7,5 procent minskad lön
 • Nivå 4 (arbetstidsminskning med 80 procent): 12 procent minskad lön (kan endast sökas för maj, juni och juli 2020)

För arbetsgivarens del innebär stödet för korttidsarbete att lönekostnaderna kan minskas med cirka 50 procent enligt nuvarande regler. Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kr – det så kallade lönetaket. För anställda som tjänar mer än så ansvarar arbetsgivaren för den överskjutande delen.

För dig som har fler funderingar kring hur de anställdas löner och arbetsgivarens kostnader påverkas tipsar vi om denna kalkylator för korttidsarbete.

Vilka kriterier måste företaget uppfylla för att kunna ta del av stödet?

Stödet för korttidsarbete riktar sig till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av en oförutsedd kris, såsom exempelvis coronapandemin.

Arbetsgivare som vill ta del av stödet behöver göra en ansökan hos Tillväxtverket. Beroende på om företaget har kollektivavtal gäller olika regler kring införandet. För företag som är bundna av kollektivavtal måste det finnas stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala avtal. Har man inte kollektivavtal ska det istället finnas ett särskilt avtal där minst 70 procent av arbetstagarna ger sitt godkännande att delta i korttidsarbetet.

För att beviljas stödet måste arbetsgivaren dessutom först ha vidtagit andra tänkbara åtgärder för att minska sina personalkostnader. Det kan till exempel handla om att säga upp konsulter och inhyrd personal.

Är det frivilligt för de anställda att gå med på korttidsarbete?

Ja och nej. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Påverkas pensionen?

Ja, pensionen påverkas. Enligt Tillväxtverket bedöms denna påverkan dock vara marginell eftersom korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Vad händer med semesterdagarna?

Semesterintjänandet ska enligt de flesta avtal vara opåverkat under tiden för korttidsarbete. Här kan det dock finnas skillnader i olika avtal. Du bör därför kontrollera vad som gäller för just ert avtal.

Vad gäller för anställda som redan arbetar deltid?

För deltidsanställda ska minskningen av arbetstid och lön beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Om du till exempel är deltidsanställd på 75 procent, så utgör 30 timmar per vecka din ordinarie arbetstid. Utifrån den tiden minskas din arbetstid med 20, 40 eller 60 procent och din lön med 4, 6 eller 7,5 procent.

För dig som vill veta mer:
Tillväxtverkets hemsida finns utförlig information om alla villkor kring korttidsarbete och en pedagogisk Frågor och svar-sida.

Arbetar du med lön och HR och har funderingar kring hur korttidsarbete hanteras praktiskt i ert personalsystem? Srf konsulterna har tagit fram guiden Korttidsarbete – Branschkod för praktisk lönehantering.

För dig som använder Flex Applications tid- och lönesystem (Flex Lön) har vi tagit fram en instruktion som visar vad du behöver göra för att hanteringen kring korttidsarbete ska bli korrekt. För vårt webabaserade lönesystem Flex HRM Payroll hittar du en instruktion här.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, slopat karensavdrag, smittbärarpenning… Tycker du att det är svårt att få en överblick över alla nya regler till följd av covid-19 som påverkar personaladministrationen? Vi har samlat alla regeländringar i denna snabbguide.

En snabbföränderlig värld kräver ett flexibelt lönesystem. Här kan du läsa mer om Flex HRM Payroll – ditt lönesystem i molnet.

Källor:
Tillväxtverket
Regeringen

Relaterade nyheter

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor