Jeeves ERP

Jeeves ERP är ett affärssystem för medelstora växande företag i Sverige. Du kan i realtid övervaka allt från planering av produkt- och materialbehov till produktion och distribution, försäljning, kundtjänst och redovisning.
Med Jeeves ERP får du förutom dessa standardfunktioner, även en uppsättning professionella funktioner som stödjer de mer komplexa processer en växande och föränderlig verksamhet medför. Det kan till exempel handla om koncerninterna transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

Visa fler integrationer

Vill du koppla Flex HRM till detta system?
Kontakta oss.

Kontakta oss
KONTAKT