Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är en digital tjänst för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklad av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Med integrationen mellan Flex HRM och BKY slipper du manuella moment och kan kontrollera förarbehörigheterna i ett smidigt automatiserat flöde direkt till BKY. Registret över förarna och deras behörigheter i Flex HRM fungerar som underlag när frågor dagligen ställs mot Vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen via BKY. Avvikelser rapporteras automatiskt och du som arbetsgivare kan direkt spärra föraren från att få nya köruppdrag.

Visa fler integrationer

Kompatibelt med


Flex HRM

Webbplats

www.bky.se

Vill du koppla Flex HRM till detta system?
Kontakta oss.

Kontakta oss
KONTAKT