Aditro L/Personec L

Tidrapporter och reseräkningar kan exporteras till Aditro L (tidigare Personec L) för löneutbetalning. Aditro L är ett komplett lönesystem som effektivt löser företagets löneadministration.

Visa fler integrationer

Kompatibelt med


Flex HRM Time

Webbplats

www.aditro.se

Vill du koppla Flex HRM till detta system?
Kontakta oss.

Kontakta oss
KONTAKT