Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Flex informerar

Information om tillfälliga regler med anledning av Covid-19

24 mars, 2020

Regeringen och myndigheter har föreslagit en rad tillfälliga ändringar av regler i syfte att mildra effekterna av coronaviruset. Det officiella beslutet om förslagen fattas den 2 april. Nedan finns en sammanställning av de åtgärder som påverkar personaladministrationen.

Nya regler vid sjukdom

Följande åtgärder gäller vid sjukdom. Du kan också läsa om dessa åtgärder hos Försäkringskassan.

Slopat karensavdrag för arbetstagarna

Karensavdraget för anställda slopas tillfälligt med syfte att minska smittspridning. Denna regel gäller från 11 mars till 31 maj 2020, men kan komma att förlängas.

För arbetsgivaren innebär det inga ändringar, utan man betalar sjuklön och gör karensavdraget precis som tidigare.

Den anställde ansöker om ersättning för karensavdraget i efterhand till Försäkringskassan. Ersättningen motsvarar nivån för sjukpenning.

Staten ersätter hela sjuklönekostnaden

Arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader för dag 1 – 14 under april och maj 2020. Åtgärden genomförs genom att reglerna i det befintliga stödet för ”Ersättning för höga sjuklönekostnader” utökas. Ersättningen för sjuklönekostnader omfattas av alla arbetsgivare.

Arbetsgivare ska beräkna sjuklön med tillhörande karensavdrag som vanligt. Sjuklönen som redovisas för dag 1 – 14 i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen (AGI) är den kostnad som arbetsgivaren får ersättning för. Arbetsgivaren kompenseras då i efterhand genom kreditering av företagets skattekonto.

Krav på läkarintyg tas bort

Kravet på att den anställde ska visa läkarintyg från dag åtta har tillfälligt slopats med syfte att avlasta sjukvården. Den anställde behöver alltså inte visa upp läkarintyg under hela sjuklöneperioden (dag 1 – 14) för att få rätt till sjuklön.

De nya reglerna om slopat läkarintyg gäller alla orsaker till sjukdom, dvs inte bara covid-19. Det gäller både sjukfrånvaro på heltid och deltid.

Ändringen i sjuklönelagen gäller från den 13 mars 2020 och tillsvidare. Regeringen bestämmer när reglerna om läkarintyg ska återinföras.

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning. Läs mer hos Försäkringskassan.

Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växa upp snabbt igen när läget vänder.

Såhär fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid:


*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020.

De nya reglerna kommer träda i kraft 7 april, men kommer tillämpas retroaktivt från 16 mars och gäller under hela 2020.

Korttidsarbete kan maximalt beviljas under sex kalendermånader i följd, men kan i vissa fall förlängas i ytterligare tre månader.

Det är Tillväxtverket som administrerar hanteringen och där du som arbetsgivare ansöker om detta stöd. Du kan läsa mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.

De nya reglerna innebär att du behöver göra vissa anpassningar i Flex system. Vi har tagit fram instruktioner som visar hur du går tillväga.
Instruktion för Flex Lön

Instruktion för Flex HRM Payroll

Observera att vi löpande uppdaterar dokumenten på vår hemsida allteftersom ny information om förutsättningarna tillkommer.

Anstånd med betalning av skatt

Företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset kan i vissa fall få anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Mer information kring detta och hur du ansöker om anstånd hittar du här.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Med anledning av rådande situation med coronaviruset Covid-19 har regeringen föreslagit att man tillfälligt under perioden 1 mars – 30 juni 2020 sänker arbetsgivaravgiften på upp till 30 anställda. Detta kommer riksdagen fatta beslut om den 3 april, och det kommer att träda i kraft den 6 april, vilket innebär att Skatteverket kommer ha en hantering på plats efter den 6 april.

Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften gäller alla företag oavsett bransch eller antal anställda. Nedsättningen kommer gälla under fyra månader, 1 mars – 30 juni 2020. Man kan välja upp till 30 anställda i företaget som man får göra nedsättning på. Är lönen över 25 000 kr under månaden kommer nedsättningen endast gälla för delen upp till 25 000 kr. Sänkningen är ner till 10,21%, dvs. endast ålderspensionsavgiften kvarstår. Detta innebär att kostnaden minskar med upp till 5 300 kr per person, eller 159 000 kr per månad, eller 636 000 kr för fyra månader.

Nedsättningen gäller alla bolagsformer. Man får göra nedsättning per organisationsnummer, vilket innebär att en koncern får göra avdrag på 30 personer per bolag i koncernen.

Det är dock inte tillåtet att kombinera denna nedsättning med avdrag för regionalt stöd eller avdrag på forskning och utveckling. Detta på grund av att man alltid måste betala ålderspensionsavgiften.

I denna instruktion kan du läsa mer om hur de sänkta arbetsgivaravgifterna hanteras i Flex Lön och HRM Payroll.

I denna instruktion kan du läsa mer om hur det fungerar med bokföring av de sänkta arbetsgivaravgifterna i Flex Lön.

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor