Tidredovisning med Flex SBE

Ta kontroll över tiden och få bättre lönsamhet! Med ett pedagogiskt gränssnitt rapporterar du och dina medarbetare er tid på ett snabbt och smidigt sätt, var du än är och från det arbetsredskap som passar dig bäst – datorn, surfplattan eller mobilen. Du kan rapportera tiden på exempelvis kund och projekt med tillhörande prisuppgifter och sedan ta fram precisa underlag för fakturering. Flex SBE Time hanterar all din frånvaro, exempelvis semester, sjukdom och VAB. Du får dessutom korrekta underlag för löneutbetalning.

Håll koll på tiderna

I Flex SBE tidredovisning får du en tydlig överblick över de tider som rapporteras per dag och månad. Du kan enkelt bläddra mellan olika anställda och perioder.

Redovisa på projekt

Du kan rapportera tiden på projekt, kund och/eller artikel och få en sammanställning över hur mycket tid som läggs ned på respektive uppdrag.

Skapa fakturaunderlag

Skapa fakturaunderlag för dina uppdrag med färdiguträknade belopp som sedan exporteras till ditt ekonomisystem. Med de färdiga rapporterna i Flex SBE följer du sedan upp dina uppdrag och får en översikt över fakturerade belopp.

Hantera frånvaron

Få kontroll och överblick över frånvaron på företaget. Via vår smarta frånvarohanterare lägger du in exempelvis semester som då läggs ut med automatik i tidrapporten.

Sköt all granskning digitalt

När du registrerat dina tidrapporter och klarmarkerat dem kan chefen granska och därefter attestera dem direkt i programmet. Via mobil, surfplatta eller PC - det väljer du själv!

Totalkoll på saldon

Du kan enkelt hålla reda på dina semesterdagar, frånvaro- och närvarotider, eventuella övertider samt fakturerbara timmar via saldon som visas tydligt i din tidrapport.

Följ upp tiden, resorna och projekten

Systemet rymmer ett stort utbud av rapporter där du enkelt kommer åt statistik och uppföljning. De anställda kan själva se både nuvarande och tidigare uppgifter, vilket avlastar både lönekontoret och ekonomiavdelningen.
Du kan även följa upp din projektredovisning och skicka den vidare till inläsning till eftersystem.

Olika roller olika behörigheter

Du har tillgång till olika delar av programmet beroende på vilken roll du har på företaget. Det finns tre olika roller i Flex SBE: administratör, chef och anställd.

Verkar vår lösning bra?

Ja, vi är faktiskt riktigt stolta över våra produkter. Kontakta gärna en av våra säljare.

Kontakt
KONTAKT