Flex HRM
- ett komplett personalsystem

Flex HRM är ett av få system på marknaden som täcker in hela flödet! Från registrering av tidrapporter och reseräkningar till färdig lönespecifikation. 

Vi erbjuder stöd för bemanning, tidrapportering, projektredovisning, reseräkning, fakturering, HR-stöd och lön. Flex HRM är uppbyggt som olika delsystem som naturligtvis också kan användas var för sig och kompletteras i takt med att verksamheten växer.

Vad är ett personalsystem?

Ett personalsystem är ett datorprogram vars syfte är att optimera arbetet för anställd personal. I ett företag finns väldigt mycket information som rör personalen. Ofta är denna information utspridd, både som manuella rutiner och i skilda program för olika funktioner.

Ett personalsystem samlar all denna information, strukturerar och synkroniserar den, och gör den tillgänglig för rätt personer. Chefen får exempelvis koll på hur mycket övertid som arbetats, medarbetarna får överblick över löneuppgifter såsom semesterdagar och övertidsbetalning, arbetsledaren får veta om ett arbetspass är underbemannat, faktureringsavdelningen kan skriva ut fakturaunderlag baserat på både reseräkningar och tidrapporter. Listan är lång på viktig information som kan automatiseras.

Varför välja Flex HRM?

Molntjänst

Du har alltid tillgång till programmet, via dator, surfplatta eller smartphone. Det enda som krävs är internetuppkoppling.

Full kontroll

Anpassade vyer och rapporter hjälper dig att få full kontroll och överblick över verksamheten. Genom att ha all information som rör personaladministrationen samlad på ett ställe kan du snabbt och enkelt få den information du önskar.

Lättanvänt

Med ett lättarbetat och attraktivt gränssnitt hanteras allt från inrapportering av tider och registrering av reseräkning till godkännande, attest och utbetalning till lön.

Rapporter och statistik

Ett stort urval av rapporter finns att tillgå och vi lägger ständigt till fler möjligheter att följa upp och se statistik för din personal.

Skalbart

Systemet kan användas både av det lilla företaget och den stora koncernen. Tack vare att systemet är så kraftfullt och flexibelt så kan det växa med företaget allteftersom kraven ökar och behoven förändras.

Vi sköter det tekniska

Släpp tankar på uppdateringar, tekniska krav och säkerhetskopiering. Gör det du är bäst på, så sköter vi resten.

Behöver ni integrera ert system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer