Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration

Det goda lönesamtalet

1 april, 2019

Våren innebär tid för lönerevision på många företag. Att som chef sätta betyg på medarbetarnas arbete och att hålla lönesamtal kan kännas tufft. Men var lugn! Genom rätt förberedelser kommer det att gå galant. Vi ger dig en checklista med allt du behöver bocka av inför och under lönesamtalet.

Lönerevision innebär översyn och justering av medarbetarnas löner, vilket i regel ska ske en gång per år. I kollektivavtalen beskrivs hur lönerevisionen ska gå till. Här framgår ofta nivåerna för löneökningen (lönepotterna), vilka medarbetare som omfattas och när och hur lönesamtal ska ske.

När du som chef har gjort din bedömning av medarbetarens arbetsinsatser behöver du kommunicera det i ett lönesamtal. Lönesamtalet ska vara en naturlig fortsättning på utvecklingssamtalet och syftar till att följa upp prestationer och resultat, motivera föreslagen lön och låta den anställde komma med sina synpunkter.

Tydliga lönekriterier underlättar lönesamtalet

Hur bra koll har du på företagets lönekriterier? Och hur väl känner medarbetarna till dem?

Som lönesättande chef är lönekriterierna ett av dina viktigaste verktyg. De tydliggör vad som påverkar lönen och underlättar en konsekvent bedömning och lönesättning av dina medarbetare. Lönekriterierna definierar helt enkelt vilka prestationer, kompetenser och beteenden hos medarbetarna som är viktiga i er organisation och som ni vill premiera. Men för att lönekriterierna ska fylla sin funktion behöver de kommuniceras till medarbetarna. Kanske behövs även en genomgång av de begrepp och definitioner som används för att säkerställa att alla tolkar kriterierna på samma sätt.

När det är dags för lönesamtal kan du se lönekriterierna som ett stöd att luta dig mot för att motivera varför du satt en viss lön. Någon garanti för att alla medarbetare blir nöjda finns det självklart inte. Sannolikheten att de förstår varför lönen är som den är och hur de kan påverka den ökar dock betydligt om de känner till och förstår lönekriterierna.

Checklista inför lönesamtalet

Det är en del moment att ha koll på inför lönesamtalet, avstämningar ska göras och underlag ska skaffas fram. För att du ska ha en bra känsla i magen hela vägen är det därför en god idé att börja med förberedelserna i god tid.

 1. Diskutera med dina kollegor
  Gå igenom förutsättningarna för lönerevisionen med de andra lönesättande cheferna. Titta på hur stor lönepotten är och samordna era förslag på hur den ska fördelas. Se också till att det är tydligt vilka mandat och befogenheter du som chef har i lönesättningen, så att det inte uppstår några oklarheter i dialogen med medarbetaren.
 2. Boka tid för lönesamtal
  Även medarbetaren bör ha möjlighet att förbereda sig inför lönesamtalet, så skicka ut inbjudan i god tid. Sätt av generöst med tid så att ni inte behöver stressa, en timme brukar vara lagom.
 3. Ta fram underlag
  Vi har tidigare tittat på vikten av tydliga lönekriterier. Se till att både du som chef och medarbetaren har tillgång till dem. Läs på om kollektivavtal och eventuella lokala avtal, konsultera företagets HR-avdelning om det behövs. Ta även fram all bakgrundsfakta du behöver om den anställde, såsom befattning, ansvar, arbetsuppgifter och kompetensutveckling fram tills nu.
 4. Sammanfatta din bedömning
  Lönesättningen ska baseras på en helhetsbedömning av medarbetarens arbetsinsatser under året. Hur har medarbetaren presterat i förhållande till de uppsatta målen? Hur har hen utvecklats? Ta gärna hjälp av utvecklingssamtalet för din bedömning. Tänk igenom vad du vill ha ut av samtalet, vad du vill förmedla och vilka frågor du vill ställa. Fundera på hur medarbetaren kan komma att reagera på föreslagen lön och hur du ska motivera den.
 5. Använd gärna en mall
  Använd gärna en mall för lönesamtal; på det sättet blir det lättare att vara konsekvent i alla samtal och att se till att inget missas. Mallen bör utgå från den egna verksamheten och kontinuerligt uppdateras. Här finns exempel att utgå ifrån.

Att tänka på under lönesamtalet

Grundjobbet är klart. Du har gjort din bedömning, pratat ihop dig med kollegorna och förberett allt underlag – nu är det dags för lönesamtalet. Såhär kan du lägga upp ditt samtal:

 1. Sätt ramarna för samtalet
  Börja med att introducera den anställde om samtalets syfte, upplägg och tidsramar.

 2. Tala om vad du kommit fram till och varför
  Förklara vilka faktorer som har legat till grund för bedömningen och ge din bild av medarbetarens arbetsinsats. Försök att använda konkreta exempel. Presentera och motivera den nya lönen. Berätta till sist vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön framöver.

 3. Var lyhörd för medarbetaren
  Lönesamtalet ska vara en dialog där medarbetaren ges chans att komma med sina synpunkter. Ställ frågor och lyssna aktivt. Försäkra dig om att medarbetaren fick sagt allt det hen ville innan ni avslutar samtalet.

 4. Tänk på hur du formulerar dig
  Använd gärna jag-budskap: Jag har gjort bedömningen att…, Jag upplever att… När du ger negativ kritik bör du alltid följa upp med konkreta förslag på utveckling/förbättring.

 5. Dokumentera
  Skriv ner vad ni kom överens om så snart som möjligt efter samtalet. Spara underlaget inför nästa års lönesamtal.

Källor:
Chef
Ledarna
Vision
Framfot

Hur arbetar ert företag med lönerevisionsprocessen? Har ni mycket manuell hantering med dubbelarbete för chefer och HR-avdelning? Spara tid och resurser genom att digitalisera er lönerevision. Lönerevisionsmodulen i Flex HRM Employee ger ett systemstöd genom hela processen, från förberedelser med skapande av potter och chefernas arbete med att sätta nya löner, till granskning och godkännande av lönerna och slutligen verkställande och export till lönesystem. Flex HRM gör arbetet med lönerna lekande lätt!

 

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor