Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Artiklar/Inspiration, Flex informerar

Coronaviruset – så här skyddar ni er på arbetsplatsen

6 mars, 2020

Varje dag kommer nya rapporter om coronavirusets spridning i Sverige och världen. Corona-larmen väcker oro och många känner en osäkerhet kring hur man ska tänka och agera på arbetsplatsen. Vad gäller när en medarbetare återvänder från ett riskområde? Hur kan man minimera riskerna för smittspridning? Vi ger dig några tips och råd på vägen. 

Vilket är arbetsgivarens ansvar?

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår att se till att de anställda inte utsätts för hälsorisker kopplade till arbetet. När det gäller coronaviruset innebär det att arbetsgivaren är skyldig att kontinuerligt utvärdera smittorisk och vid behov vidta skyddsåtgärder på arbetsplatsen.

På Flex Applications har vi, i likhet med många andra arbetsplatser, nyligen tagit fram policys och riktlinjer kring hantering av smittorisken i samband med coronaviruset. Genom att ta fram sådana riktlinjer och noga kommunicera ut dem kan riskerna att medarbetarna blir smittade eller för smittan vidare minimeras. Det kan också bidra till att skapa tydlighet och mildra oro på arbetsplatsen.

Se dock till att ni löpande håller er uppdaterade med information från myndigheterna och utvärderar vilka åtgärder ni bör vidta utifrån rådande läge. För att följa utvecklingen av coronaviruset kan du till exempel besöka Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur kan man undvika smitta?

Symtomen man får av coronaviruset, eller Covid-19 som den officiella benämningen är, är feber, hosta och luftvägsbesvär. Sjukdomen sprids från person till person genom små droppar från näsan eller munnen som sprids när en person med coronaviruset hostar, nyser eller andas ut.

Det här kan du som individ tänka på för att förhindra smitta och spridning av smitta:

 1. Tvätta händerna
  Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 2. Stanna hemma
  Stanna hemma om du har feber eller känner dig sjuk.
 3. Täck din mun och näsa
  När du hostar eller nyser täck din mun och näsa med din böjda armbåge eller annat material (exempelvis en näsduk). Använd inte handen som skydd när du hostar eller nyser då dropparna från viruset istället hamnar på din hand och sprids till de ytor du rör vid.
 4. Använd pappersnäsdukar
  Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 5. Håll avstånd
  Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta eller om den personen du tar i hand nyser eller hostar.
 6. Undvik att röra vid ansiktet
  Undvik att röra vid ditt ansikte, framförallt ögon, näsa och mun.

Vad ska jag tänka på som arbetsgivare?

Beroende på vilken typ av verksamhet ni har kan det finnas olika arbetsuppgifter och situationer som kan utgöra en risk för medarbetarna och där åtgärder kan behöva vidtas. Nedan ger vi dock exempel på några övergripande områden som kan utgöra utgångspunkt för policy och åtgärder på din arbetsplats.

 1. Goda hygienrutiner
  God hygien är grundläggande för att förebygga smitta och undvika att sprida smitta vidare på arbetsplatsen. Uppmuntra de anställda till regelbunden handtvätt och försiktighet vid hosta och nysningar (se även våra tips ovan)
 2. Var restriktiva med möten och besök
  På vissa arbetsplatser har man valt att införa restriktioner gällande i vilken mån besökare från områden särskilt utsatta för Covid-19 är tillåtna. Även här bedömer man för tillfället att 14 dagar är en bra tumregel, det vill säga besökare bör inte ha vistats i ett riskområde senare än 14 dagar före det aktuella besöket. Det kan också vara bra att ni ser över era riktlinjer för interna möten och aktiviteter och överväga i vilken mån det är möjligt att använda sig av virtuella mötesytor som ett led i att minska risken för smittspridning.
 3. Inför en resepolicy
  Många arbetsplatser uppmanar till återhållsamhet när det gäller internationella flygresor men även till ökad försiktighet vid resor överlag. Utgå gärna från Utrikesdepartementets rekommendationer där man listar de länder som personer i Sverige avråds att resa till. Övervaka situationen i de drabbade länderna och se till att medarbetare har tillgång till en uppdaterad lista över de länder ni avråder från.
 4. Ha beredskap för hemkomst från riskområden
  Se till att ni har en god beredskap på arbetsplatsen för att hantera de fall då en medarbetare kommer hem från en resa från ett av coronavirusets riskområden. För en dialog med dina medarbetare, stäm av hur de mår och om det finns någon risk att de utsatts för smitta under sin utlandsvistelse. Försök att inte själv skapa oro men var samtidigt lyhörd för den oro som medarbetarna själva uttrycker. Ha gärna en dialog med arbetsplatsens skyddsombud och företagshälsovården kring hur ni ska hantera denna typ av situationer.

Andra åtgärder i samband med en anställds hemkomst kan vara:

 • Inför en regel om att anställda ska meddela sin närmaste chef om att de har kommit hem från en resa till ett riskområde eller om en närstående har gjort det.
 • Se till att den anställde går i s.k. självkarantän hemma under inkubationstiden (dag 1-14)
 • Uppmana de anställda att underrätta sin närmaste chef om de upplever några symptom som kan kopplas till coronaviruset eller om smitta har konstaterats.
 • Om medarbetaren har feber, hosta och andningssvårigheter ska denne kontakta 1177 och följa anvisningarna som ges.

Har jag rätt att tvinga medarbetare att stanna hemma?

Som arbetsgivare har du rätt att beordra anställda att stanna hemma om det behövs för att förhindra spridning av viruset. Anställda som arbetar hemifrån ska ha rätt till lön och förmåner på samma sätt som om han/hon hade befunnit sig på arbetsplatsen. Många arbetsgivare uppmanar anställda som varit i riskområden att jobba hemifrån under 14 dagar efter hemkomst.

Medarbetare som har konstaterats vara smittbärare av coronaviruset har möjlighet att få s.k. smittbärarpenning. Ansökan görs via Försäkringskassan. Medarbetare som uppvisar symptom av coronaviruset i den grad att de behöver sjukskrivas har rätt till sjukpenning och sjuklön på samma sätt som vid annan sjukdom.

 

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket
Almega 

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor